Մեքենաներ

Մեքենաներ

  • ուղևոր
  • Օդակարգավորիչ
  • Մեխանիկական փոխանցումատուփ
  • լիտր / 100 կիլոմետրին